ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1957

אישור החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר ביטול ישיבת הכנסת ב-30.12.57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים