ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/12/1957

אישור החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר סדרי ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה; אישור החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר ביטול ישיבת הכנסת; סדר הדיון בהצעת אי האמון של סיעת מק"י

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים