ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/12/1957

קביעת זמן לדיון בחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ח -1957; תקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים