ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/11/1957

קביעת זמן לדיון בתקציב הנוסף לשנת 1957/58; שונות; תקנון - הערות לפרק יא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים