ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/10/1957

העברת חוקים לוועדות: חוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי, התשי"ז-1957: ו-חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי"ז - 1957; הערותיו של הח"כ רובין לפרק יא; סדרי הישיבה של חברי הכנסת בזמן מסירת הצהרת האמונים של נשיא המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים