ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/10/1957

קביעת זמן לדיון בהודעות ראש הממשלה ושרת החוץ; קביעת זמן לדיון בחוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), התשי"ח -1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים