ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/07/1957

הוחלט לדחות לישיבה הבאה את ההחלטה בדבר קביעת הוועדה שתדון בחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי"ז - 1957; הוחלט לשחרר את כל החוקים שיוחזרו למליאת הכנסת על ידי ועדת הכספים, מהחובה להניחם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הדיון; חה"כ ע. איכילוב תבע לכנס את ועדת הכנסת לישיבה ב-21.10.57 בשעה 15:00 - שעה לפני חידוש מושב הכנסת; חה"כ ש. בבה ערער בשם חה"כ ב. הראל על החלטת ועדת העבודה בעניין סכסוך אתא הערעור הוכנס לסדר היום של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים