ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/07/1957

קביעת מסגרת של זמן לדיון בחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי"ז -1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים