ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/07/1957

העברת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, התשי"ז 1957, לוועדה המתאימה; פרק יא - דיונים בהצעות חוק מטעם הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים