ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/06/1957

שחרור חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 13), התשי"ז 1957 מחובת הנחתו על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה השנייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים