ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/06/1957

הקצבת זמן לדיון בחוק מלווה השיכון; הקצבת זמן לדיון בתקציב רשות הפיתוח לשנת 1957/58; פגרת הקיץ של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים