ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/05/1957

חוק לתיקון פקודת התעבורה, התשי"ז 1957; חוק לתיקון פקודת מס בולים, התשי"ז-1957; חוק מלווה עממי מיוחד (ביטול אגרות חוב מסוימות), התשי"ז - 1957; חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון מס' 4), התשי"ז-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים