ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/04/1957

העברת הצעה לסדר היום בעניין השבת באילת לוועדה; חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון) - ערעור ח"כ אסתר וילנסקה בעניין נושא חדש; עריכת סיור ועדת הכנסת בזמן הפגרה באילת; קביעת מועד גמר פגרת הפסח של הכנסת; שחרור חוקים שיובאו השבוע למליאת הכנסת מחובת 24 שעות לפני קריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים