ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/03/1957

זמן הדיון בתקציב ראש הממשלה ומשרד החוץ; שחרור חוק מקדמת בטחון מחובת הנחתו על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים