ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/03/1957

חוק יהב המגן; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים); חוק מקדמת בטחון; חוק תקציב הביניים; חוק תקציב רשות הפיתוח לשנת 1957/58; סדרי עבודת הכנסת; ערעור סיעת מק"י על אי הכרת דחיפות הצעה לסדר היום; קביעת זמן לדיון בחוקים; שחרור חוק תקציב הביניים לשנת 1957/58 מחובת 48 שעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים