ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/02/1957

הארכת הזמן שהוקצב לדיון בתקציב משרד העבודה; הדיון בהצעה לסדר - היום של חה"כ ברגר בעניין קליטת העלייה; הדיון בתקציב לשנת 1957/58 בוועדת הכספים; סדרי הדיון בקריאה שניה בתקציב שנת 1957/58; קביעת זמן לדיון במסקנות ועדת הכספים על דו"ח מס' 6 על מבקר המדינה; תלונתו של חה"כ מ. אולמרט על מעצרו בחיפה, בניגוד לחוק החסינות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים