ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/01/1957

הצעת החלטה בעניין משכורתם של הדיינים המוסלמיים (הקאדים); סדרי תשלומים לחברי הכנסת; ערעורו של שר האוצר על החלטת הוועדה להעביר את הצעת חוק התגמולים לנכי מחנות הריכוז הנאציים לוועדת העבודה; פניית סיעת אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל; שונות; שחרור הצעת החוק של תקנות שעת חרום (הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו), התשי"ז-1957- מחובת "48 שעות"; תלונה בעניין מעצרו של ח"כ אולמרט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים