ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/12/1956

סמכות לערער על החלטות היו"ר והסגנים בפני ועדת הכנסת; שונות; שחרור חוקים מחובת ה-24 שעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים