ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/12/1956

בחירת 2 חברי כנסת לוועדת המינויים של השופטים; הקצבת זמן לדיון בחוק לתיקון פקודת מס כנסה -תשי"ז-1956; הקצבת זמן לדיון להארכת תוקף של תקנות-שעת חירום (אזורי בטחון), התשי"ז-1956; פרק י-הדיונים בכנסת (תקנון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים