ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/12/1956

המלצה על בחירת מבקר המדינה; זכויות חברי הכנסת; סדרי הדיון בתקציב; ערעור על החלטת ועדת הכנסת בעניין הוועדה המשותפת לדיון בחוק לתיקון פקודת דיני העונשין (בגד וריגול), התשי"ז -1956; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים