ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/11/1956

חברי הכנסת המועמדים לוועדת המנויים של השופטים; חוק בול בטחון, התשי"ז 1956 חוק מלווה בטחון, התשי"ז 1956 הקצבת זמן לדיון ושחרור מחובת הנחתם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית; חוק להארכת תוקף (תשלומי חובה), התשי"ז - 1956 - שחרור מחובת הנחתו על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית; חוק לתיקון דיני העונשין (בגד וריגול), התשי"ז - 1956 - העברה לוועדה; ספריית הכנסת והמקלט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים