ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/11/1956

קביעת זמן לדיון בחוק בול בטחון, התשי"ז - 1956 וחוק מלווה בטחון, התשי"ז 1956 שחרור חוקים אלה מחובת הנחתם על שולחן הכנסת 48 שעות לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים