ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/11/1956

בחירת מבקר המדינה; המלצת ועדת הכנסת להמשיך את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של מבקר המדינה; חברי הכנסת המועמדים לוועדת המינויים של השופטים; שונות; תקנון הכנסת- פרק י הדיונים בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים