ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/11/1956

הערות להוראות הביטחוניות בכנסת; הערותיו של ח"כ רובין לפרק י בתקנון הכנסת -הדיונים בכנסת; חברי הכנסת המועמדים לוועדת המינויים של השופטים; קביעת זמן לדיון בסקירת שר הבריאות; קביעת זמן לדיון בסקירת שר החקלאות על בעיות הייצוא של הייצור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים