ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/10/1956

בחירת שני חברי כנסת לוועדת המינויים של השופטים; תקנון הכנסת - פרק י הערותיו של ח"כ ח. רובין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים