ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/07/1956

קביעת זמן לדיון בחוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), התשט"ז-1956; שחרור חוקים מחובת הנחתם על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים