ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/07/1956

החלטה בעניין הסמכת ועדת הכספים לדון במשכורת חברי הממשלה; טלפונים לחברי הכנסת; תקנון הכנסת - פרק י - הדיונים בכנסת; תשלומי אש"ל לסגני השרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים