ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/06/1956

חוק שכר חברי הכנסת (תיקון), התשט"ז-1956, חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים