ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/05/1956

שאלת נושא שנתעוררה בוועדת הכספים בשעת הדיון בחוק יהב-מגן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים