ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/05/1956

חוק לתיקון חוק המעבר, התשט"ז -1956; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשט"ו -1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים