ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/04/1956

קביעת זמן לדיון בחוק יהב מגן ומצב הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים