ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/03/1956

העברת הצעה לסה"י של ח"כ כמיס (ח'מיס) בשאלת הנפקדים הנמצאים בארץ כחוק לוועדה מתאימה; הצעת ועדת המשנה לתקנון הכנסת לפרק י בתקנון לדיונים בכנסת; ערעור של ח"כ בדר על החלטת ועדת הכספים בעניין מסקנותיה בהצעה לסה"י בקשר לשכרם של האקדמאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים