ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/02/1956

דו"ח על שלבי הדיון בהצעות -חוקים בוועדות והצעות לסדר - היום במושב הראשון; הצעה לסדר היום של ח"כ רוקח בדבר רכישת מניות "נפטא" על -ידי "מקורות"; משכורתם של חברי כנסת; ערעור ח"כ בדר על החלטת ועדת הכספים בעניין שכרם של האקדמאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים