ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/01/1956

חוק בנק ישראל (הוראת שעה), התשט"ז 1956; משכורת חברי הכנסת; תקציב הכנסת לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים