ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/01/1956

חוק יום העצמאות (תיקון מס' 4), התשט"ז - 1956; תקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים