ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/01/1956

דו"ח ועדת המשנה למשכורת חברי הכנסת; חוק קרן היסוד- המגבית המאוחדת לישראל, התשט"ז-1955 ויתור על חובת ה"24 שעות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים