ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/12/1955

הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתם וגמלאותיהם של השופטים והדיינים בהתאם לסעיף 18 לחוק השופטים, התשי"ג וסעיף 17 לחוק הדיינים, התשט"ו; התקנת טלפונים בדירותיהם של חברי הכנסת; רביזיה בהחלטה של ועדת הכנסת המטילה איסור על סגן שר לכהן בעת ובעונה אחת גם כיו"ר ועדה של הכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים