ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/12/1955

פניית ועדת הכספים בעניין חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (כספים), התשט"ז- 1936 בעניין: א. ויתור על חובה ה-"24 שעות". ב. שאלת נושא חדש; קביעת ועדה לדיון בחוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תופסת יוקר) (ביטול); קביעת זמן לדיון בהודעת שר החוץ; קביעת זמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדוחות של מבקר המדינה; קביעת זמן לדיון על סקירת שר הפנים בנוגע למדיניות המסים ברשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים