ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/11/1955

הקצבת מסגרת של זמן לדיון בהצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1955/56 חוק תקציב (מס 3) לשנת הכספים 1955/56 חוק תקציב (מס4) (קרן הסגן) לשנת 1955/56, התשט"ז -1955; הקצבת מסגרת של זמן לדיון בחוק המלווה (מוסדות כספים) (מס' 2), התשט"ז - 1955; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים