ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/11/1955

העברה לדיון בוועדה של ההצעה לסדר היום גילוי מכשירי האזנה ובילוש אחרי חברי כנסת (הצעת ח"כ וילנר); העברה לדיון בוועדה של ההצעה לסדר היום שירותים מפלגתיים חשאיים במדינה (הצעת ח"כ רימלט); טלפונים לחברי הכנסת; שחרור חוקים מחובת הנחתם 46 שעות לפני הדיון בהם של שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים