ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/11/1955

מינוי שני חברי הכנסת לוועדת המינויים לפי חוק השופטים, התשי"ג-1953; קביעת ועדה לדיון לחוק העבריינים הצעירים, התשט"ו 1955; שאלת נושא חדש שנתעוררה בוועדת הכספים בשעת הדיון בחוק המלווה (מוסדות כספיים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים