ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/09/1955

קביעת מסגרת לדיון בהודעת הממשלה על עליית יהודי צפון אפריקה ושחרורו מהחובה להיות מוערך 24 שעות לאחר ההודעה; שחרור הצעת-חוק בנק-ישראל (הוראת שעה), התשט"ו - 1955 מהחובה להיות מונחת על שולחן הכנסת 48 שעות לפני הקריאה הראשונה ו-24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים