ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/07/1959

חוק לתיקון דיני עונשין (ריבוי נישואין), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים