ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/06/1959

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 3), התשי"ט-1959, חוק לתיקון דיני הירושה (ירושת תושבי-חוץ), התשי"ט-1959, חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה), התשי"ט-1959, חוק פנקס הבוחרים לכנסת (תיקון מס' 2), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים