ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/04/1959

חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים