ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/01/1959

חוק הבחירות לכנסת (תיקון), התשי"ט-1959, חוק פנקס הבוחרים לכנסת, התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים