ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/12/1958

חוק פנקס הבוחרים לכנסת, התשי"ט-1959, חוק הבחירות לכנסת (תיקון), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים