ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/11/1958

חוק לתיקון סדרי מינהל (הנמקות); חוק פנחס בעלי זכות לבחור לכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים