ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/10/1958

חוק פנקס הבוחרים לכנסת, התשי"ט-1959, חוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים