ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/10/1958

חוק לתיקון סדרי מינהל (הנמקות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים